Technical data request

Privacyverklaring voor www.devriesrecycling.com

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.devriesrecycling.com, beheerd door De Vries Recycling. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In deze verklaring wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke stappen we nemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Verzamelde informatie

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om bepaalde informatie te verzamelen en op te slaan. Door het gebruik van cookies kunnen we bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en algemene statistieken over het gebruik van de website verzamelen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser, maar houd er rekening mee dat sommige functies van de website mogelijk niet goed werken als gevolg hiervan.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer op onze website te analyseren en statistieken over het gebruik van de site te verzamelen. Google Analytics maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres en de pagina’s die u bezoekt op onze website. Deze informatie wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen en gebruikt voor analytische doeleinden. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelen via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Contactformulier

Op onze website is een contactformulier beschikbaar waarbij wij u vragen om uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te reageren op uw verzoek of vraag. Wij delen deze informatie niet met derden zonder uw toestemming.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld. U kunt ook verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om uw gegevens te laten verwijderen. Neem contact met ons op via de contactgegevens hieronder voor eventuele vragen over uw persoonlijke gegevens of deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

De Vries Recycling
Zwolsche Diep 12c , 8321 MJ Urk
+31 (0) 5 27 69 04 66
info@devriesrecycling.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-02-2024.

Privacy Policy for www.devriesrecycling.com

This privacy policy applies to the website www.devriesrecycling.com, managed by De Vries Recycling. We value the protection of your privacy and personal data. This statement explains what information we collect, how we use it, and the steps we take to ensure your privacy is safeguarded.

Collected Information

Cookies

This website uses cookies to enhance the user experience. Cookies are small text files placed on your computer to collect and store specific information. By using cookies, we can, for example, remember your preferences and gather general statistics about website usage. You can disable the use of cookies through your browser settings, but please note that some features of the website may not function properly as a result.

Google Analytics

We utilize Google Analytics to analyze website traffic and collect statistics on website usage. Google Analytics uses cookies to gather data such as your IP address and the pages you visit on our website. This information is anonymized before storage and used for analytical purposes. You can opt out of data collection by Google Analytics through the Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Contact Form

Our website features a contact form where we request your name and email address. This data is exclusively used to respond to your request or inquiry. We do not share this information with third parties without your consent.

Security

We implement appropriate technical and organizational measures to protect your personal data from unauthorized access, loss, misuse, or alteration.

Your Rights

You have the right to request access to the personal information we have collected about you. You may also request the correction of incorrect data or the deletion of your data. Please contact us using the contact details below for any questions about your personal data or this privacy policy.

Contact Information

For questions or comments about this privacy policy, you can contact us at:

De Vries Recycling
Zwolsche Diep 12c , 8321 MJ Urk
+31 (0) 5 27 69 04 66
info@devriesrecycling.com

This privacy policy was last updated on 01-02-2024.

Passion for recycling

Family owned

Active worldwide

Trusted partner

25 years of experience

+31 (0) 5 27 69 04 66
+31 (0) 6 54 96 59 86
info@devriesrecycling.com